Kristianstad

Vill bli av med naturbruksgymnasiet

Den borgerliga majoriteten i Kristianstad föreslår att Hushållningssällskapet tar över naturbruksgymnasiet i Önnestad.
Enligt kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (m) vill man värna om skolans framtid.

I Sverige finns i dag för många naturbruksgymnasier i förhållande till antalet sökande. Det innebär att skolan i Önnestad kan få läggas ner i framtiden om den fortsätter i kommunens regi.
– Kommunen har heller inte tillräckligt med pengar för att utveckla skolan så som vi skulle önska, säger Bengt Gustafson.