HELSINGBORG

Personal drogs in trots löften

När Attendo Care tog över ett särskilt boende för autistiska barn i Helsingborg i april gavs löften om att personal inte skulle dras in. Men antalet anställda har trots det minskat och föräldrar är besvikna och oroliga.

- Det känns frustrerande som föräldrar att man inte själv kan påverka, säger Catharina Schultz, som har en dotter på boendet.

- Vi har tappat förtroendet för Attendo Care. Vi är oroliga att detta inte ska hålla i längden, säger pappa Staffan Magnusson.

Tidigare, när boendet var kommunalt, fanns det fyra anställda, en per barn, men nu, efter övertagandet är det istället bara tre anställda. Det innebär att personalen inte har lika mycket tid för de regelbundna rutiner och aktiviteter som autistiska barn ofta behöver.