TOMELILLA

Oppositionsnej till ansvarsfrihet

Tomelillas röd-gröna opposition vill inte bevilja kommunstyrelsen anvarsfrihet för 2007. Frågan var uppe i kommunfullmäktige i går kväll.

Orsaken är den kritik revisorerna riktat mot kommunstyrelsen efter uteblivna upphandlingar och den så kallade konsultskandalen, där en oseriös konsult anlitades för att sälja tomter.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet röstade mot beviljande av ansvarsfrihet, men fick inte majoritet för detta.