Skåne

Tre sjukhus stänger nattakuten

På tisdagen presenterades ett nytt sparförslag som innebär att akutmottagningarna stängs ner nattetid i Ängelholm, Trelleborg och Hässleholm.

I början av det här året kom förslaget om samordning mellan universitetssjukhusen i Malmö och Lund.
Nu har region Skånes förnyelsegrupp arbetat vidare och på tisdagen presenterades förslaget som innebär att akutmottagningarna stängs ner nattetid på tre sjukhus.
Kvar blir närakuter som har öppet på dagtid.