Skåne

Dålig kunskap om arbetsmiljö

Många av de skolor som drivs i privat regi saknar kunskap om vad lagen säger om arbetsmiljö och nu ska Arbetsmiljöverket inspektera ett hundratal skånska privata skolor och förskolor.

Det är ett hundratal privata skolor och förskolor i Skåne som under året kommer att få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.
Det här är en del i en riksomfattande insats där totalt cirka 300 skolor och förskolor ska inspekteras.I början av nästa år ska resultatet presenteras.

En anledning till att insatsen görs just nu är att antalet privatskolor i privat regi mer än fördubblats de senaste tio åren. Men kunskapen om lagens krav på arbetsmiljön har inte hängt med.