Malmö

Robot arbetar på apotek

Apoteket Gripen i Malmö är först i landet med att prova en robot som sorterar medicin.  Tanken är att personalen ska spara tid som istället kan läggas på att prata med kunderna.

Maskinen känner igen varan genom att mäta höjd, bredd och längd, och genom att scanna paketets sträckkod. Sen arbetar robotarmen frenetiskt med att sortera in medicinerna i olika fack.
Roboten kommer finnas på prov på apoteket Gripen ett halvår framöver.