Nej till folkomröstning

ÅSTORP. Kommunledningen i Åstorp tycker inte det är lämpligt att folkomrösta om ifall det ska byggas ett badhus i Åstorp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Åstorp anser att investeringarna och driftskostnaderna för ett badhus är så stora att ett sånt projket måste tas med i kommunens ordinarie ekonomiska planering. Och därför säger man nej till den lokala partiet Kommunens Framtids motion om en kommunal folkomröstning i samband med emu-omröstningen i september.