SKÅNE

Uppmanar till sparsam bevattning

Det torra och varma vädret den senaste tiden har gjort att vattenflödena i de mindre vattendragen i Skåne har minskat kraftigt. Bevattning som ytterligare minskar vattennivån kan orsaka bestående skador på bland annat fisket.

Detta gör att länsstyrelsen nu går ut med en rekommendation om att vattna sparsamt för att det inte ska bli problem med tillgången på yt- och grundvatten i sommar.

När vattennivån är låg är vattendragen dessutom särskilt känsliga för utsläpp av föroreningar. Även små utsläpp kan orsaka stora skador.

Huvudregeln är att tillstånd krävs för uttag av vatten ur vattendrag och bortledande av grundvatten. Endast om det är uppenbart att ingen skada uppkommer till följd av uttagen kan dessa göras utan tillstånd.