HÄSSLEHOLM

Sjuksköterskor tillbaka i arbete

Efter tre och en halv veckas strejk är sjuksköterskorna i Hässleholm på fredagen tillbaka på sina arbeten. Även i Ängeholm avslutades vårdstrejken på fredagen.

Trots att Hässleholms sjukhus nu öppnat igen, kör verksamheten inte på som vanligt. Eftersom Region Skåne fortfarade är i konflikt måste Hässleholms sjukhus ha beredskap för att kunna utöka den akuta verksamheten om det skulle behövas när personal på andra sjukhus strejkar.

Efter att strejken på sjukhusen i Hässleholm och Ängelholm upphört på fredagen, är alla sjukhus i Skåne öppna som vanligt över helgen och fram till tisdag nästa vecka. Om inte konflikten har lösts tills dess träder strejkvarsel nummer tre i kraft, vilket innebär att sjukhusen i Helsingborg, Trelleborg och Ystad går ut i strejk igen.

Strejkvarsel fyra beräknas träda i kraft den 29 maj. Då går 1 100 personer ut i strejk vid Universitetssjukhuset i Lund.