HALLANDSÅSEN

Snabb återhämtning efter miljöskandal

Det var helt rätt att dränera Hallandsåsen på mycket vatten, det anser Banverket som konstaterar att den borrmetod som använts nu skonar miljön. Banverkets begäran att få dränera åsen på mer vatten än tidigare möttes av protester men nu visar det sig alltså att grundvattennivån är återställd på de sträcker där tågtunneln är färdig.

Det har gått elva år sedan miljöskandalen, snart tre år sedan den nya borrmaskinen, Åsa, började tugga och fräsa sin väg genom berget. Nu är drygt hälften av tunneln borrad och inklädd i täta cementrör om fyra år skall den vara klar. Under tiden som tunnelborrmaskinen arbetar sig fram mäts och observeras naturen på 800 olika platser på åsen. Förra året dränerades ett par konstgjorda dammar - idag är de välfyllda och spegelblanka.

Miljögranskningsgruppen kontrollprogram visar att grundvattennivån ligger över den normala och att skördarna har varit bra. Det tillfälliga bevattningssystem som lagts ut i känsliga områden har hittills inte behövt användas.

Uppe på åsen, 130 meter ovanför den färdiga delen av tågtunneln, sitter ett rör. När ventilen öppnas sprutar en klar vattenstråle upp i luften. Det är tryck i åsen och visar enligt geologerna att åsen mår bra. Den kontroversiella idén att släppa ut mycket vatten under korttid har visat sig skona miljön.