Ingen ersättning för inkomstbortfall

BÅSTAD. Lantbrukaren Ingmar Persson i Lya, utanför Båstad, har tvingats nödslakta fem kor som en följd av grundvattensänkningarna vid tunnelbygget genom Hallandsåsen. Korna hade druckit manganhaltigt vatten ur en nyborrad brunn. Banverket anser att ärendet är avslutat, och Ingmar Persson får ingen mer ersättning för inkomstbortfallet.
Förutom de kor som nödslaktats lämnar också flera av hans kor mindre mjölk än normalt som en följd av manganet. Men när Ingmar fått ersättning för de nödslaktade korna och ett 20-procentigt mjölkbortfall under förra året, tyckte Banverket att man gjort rätt för sig och fick Ingmar att skriva under på att han inte skulle kräva med pengar för korna. Att fyra bås nu står tomma fram till i sommar och att en del kor levererar mindre mjölk betyder 150.000 kronor mindre för Ingmar i år. Men någon ersättning för årets produktionsbortfall blir det inte, ärendena är slutreglerade, menar Banverket.