Vill kontrollera nyanställda

SKURUP. Skurups kommun vänder sig till regeringen för att få en lagändring till stånd som gör det möjligt för äldreomsorgen att kontrollera om nyanställda finns med i brottsregistret.
Den möjligheten finns redan då kommunerna anställer personal till barnomsorgen.
Bakgrunden är en del stölder som förekommit i två av Skurups äldreboenden. I ett fall avslöjades en anställd genom en fälla med märkta sedlar.