Överklagar tunnelbygget

BÅSTAD. Flera berörda markägare har överklagat miljödomstolens tillstånd till en fortsättning av tunnelbygget genom Hallandåsen.
De klagande vill också att Miljööverdomstolen drar tillbaka tillståndet att sätta igång bygget direkt även om miljödomen överklagas.

Tidigast vid påsk kommer Miljööverdomstolen att ge besked om tunnelbygget får fortsätta trots att domen överklagats. Och först vid årsskiftet räknar domstolen med att ha prövat själva överklagandet.