Skånsk keminsatsstyrka beredd

SKÅNE. En skånsk keminsatsstyrka ligger nu i beredskap för att åka till någon av grannländerna till Irak, om kemiska stridsvapen används i kriget mellan Irak och USA.
Insatsstyrkan tillhör Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, som är en internationell organisation med uppgift att sanera och inventera kemiska stridsmedel i världen. De som ingår i styrkan arbetar inom räddningtjänsten, kustbevakningen eller på Statens Forskningsinstitut. Sverige har sedan man signerade Kemvapenkonventionen 1993 byggt upp en speciell insatsstyrka som ska kunna arbeta över hela världen. Utbildning sker en gång om året på Räddningstjänstens skola i Revinge och de flesta som idag blivit tillfrågade om att ingå i den 40 man stora styrkan kommer från Skåne.