Fortsatta pollenmätningar

SKÅNE. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning i Region Skåne föreslår att nämnden säger ja till att köpa in pollenmätningar.
För ett par veckor sedan var det osäkert om Region Skåne ville betala de 115 000 kronor som mätningarna kostar.
Pollenmätningarna görs av Botaniska Analysgruppen i Göteborg. Om nämnden i mitten av april säger ja till mätningarna innebär det att klinikerna på de skånska sjukhusen får färska pollenrapporter. Dessutom kan Sveriges Radio berätta om aktuella pollenhalter i Skåne. Botaniska Analysgruppen i Göteborg har utfört pollenmätningar i Skåne sedan 1975. Förutom i Malmö har man mätstationer i Göteborg, Blekinge och Växjö.