Stationshus kan bli kommunalt

ÅSTORP. Åstorp kommun har fått erbjudande om att få köpa det brunna stationshuset i Åstorp av Jernhusen AB för 1 krona.
Om ett köp blir av hamnar frågan om vad som ska hända med den gamla stationen på politikernas bord. Redan strax efter branden stod det klart att Jernhusen AB som äger stationshuset inte ville bygga upp det. Då började Åstorps kommun en utredning om vad det skulle kosta att bygg upp och vad det skulle kunna användas till.