Oro för lönsamhet i lantbruket

SKÅNE. Många lantbrukare oroar sig för framtiden och tror att lönsamheten för deras företag kommer att sjunka under året. Det visar LRF och Sparbankernas årliga Lantbruksbarometer.
En förklaring till den dystrare prognosen kan vara osäkerheten inför den nya jordbrukspolitiken. Samtidigt visar barometern att så många som 95% av bönderna trivs med sitt yrke. Det är också många som gjorde investeringar under förra året.