Ansvarsbeslut dröjer

SKÅNE. Det blev inget beslut på måndagen om den gamla regionstyrelsen i Skåne ska få ansvarsfrihet eller inte.
Regionfullmäktige beslöt att skicka tillbaka ärendet till regionfullmäktiges ordförande.
Ansvarsfrågan kommer nu att avgöras vid fullmäktigemötet i juni. Anledningen är att alla ledamöter och ersättare i regionstyrelsen för förra mandatperioden formellt ska ges tillfälle att skriftligt yttra sig innan fullmäktige kan besluta i ärendet.