SKÅNE

Bönder ska bli säkrare

Bondgården är en av våra farligaste arbetsplatser och nu satsas det på rådgivning för att öka säkerhetstänkandet bland bönder.

Att vara lantbrukare innebär 20% procent större risk för arbetsmiljöskador jämfört med ett såkallat normalyrke - på kontor eller liknande.
En av många orsaker är att bönder helt enkelt inte har tid och råd att tänka på säkerhet när verksamheten rationaliseras.
För att öka säkerhetstänkandet satsar just nu Lantbrukarnas riksförbund och Skogs och lantbruksarbetsgivarförbundet på rådgivning för bönder.