Klippan

Stoppade inte mobbning

Skolverket riktar kritik mot Klippans kommun för att kommunen inte lyckats stoppa mobbningen av en elev som pågick i flera år.

Anmälan om kränkande behandling gäller elevens tid vid en grundskola i Klippans kommun. Bland annat spottade andra elever i hennes tallrik i skolmatsalen och hon utsattes för en rad andra kränkningar.

Trots att flickans mamma upprepade gånger ville att skolan och kommunen skulle utreda barnets bekymmer ordentligt, så valde skolan att se kränkningarna av eleven som enskilda händelser.

Skolan menar att flickans problem att uttrycka sig ger problem med kamraterna, och att situationen delvis är flickans eget fel.