Kristianstad

Sista valsen för Flodbåten

Detta kan vara sommaren då Kristianstads Flodbåt åker sin sista runda genom Vattenriket. Ägare Lennart Björk tänker pensionera sig och i Kristianstad verkar det inte finnas någon som vill ta över.

Flodbåten har erbjudit natur- och fågelskådningsturer på Helge å i Kristianstads Vattenrike i 14 år. Intresset har varit stort bland turister.

Lennart Björk har nu bett kommunen om hjälp, men kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (m) förklarar att Flodbåten inte är en kommunal fråga.