Kristianstad

Barnahus kan bli verklighet

Möjligheten till ett så kallat barnahus i Kristianstad undersöks nu. Syftet är ett ge barn som utsatts för olika former av övergrepp ett barnvänligare bemötande.

Till ett barnahus kommer barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Myndigheter som kommer i kontakt med barnen samlas också under samma tak.

- Hittills har barn som utsatts för övergrepp vandrat runt i olika myndigheters lokaler, säger Cecilia Kjellgren, metodutvecklare i Kristianstad kommun.

En arbetsgrupp har bildats, och abetar nu med frågan. Tanken är att barnahuset ska ligga i anslutning till Kriscentrum och att man ska samarbeta med närliggande kommuner i nordöstra Skåne.