båstad

Grönt ljus för konsertarrangörer

Nu är det möjligt för en arrangör att hålla tre konserter i följd på tennisstadion under sommaren. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat.

Sedan boende i närheten av tennisstadion klagat på bullret från konserterna, har det bara varit tillåtet med konserter under högst två dagar i följd.

Men efter klagomål från en konsertarrangör har man nu ändrat reglerna.

Det totala antalet konserter som får hållas på tennisstadion under sommaren är oförändrat sju stycken.