Kristianstad

Regeringsrätten kortar styckningstider

Styckarna på Scans slakteri i Kristianstad kommer i framtiden inte att få stycka kött mer än sex timmar om dagen.
Regeringsrätten har avslagit Scans överklagande av ett beslut i Arbetsmiljöverket.

2006 inspekterade Arbetsmiljöverket Scans anläggningar och kom då fram till kravet på max sex timmars arbete med kniv, eftersom risken är stor att styckarna drabbas av belastningsskador.

Ett krav som Scan överklagade och nyligen fick avslag på i Regeringsrätten.

Nu måste Scan tillsammans med facket komma fram till hur man ska lägga upp de anställdas arbetsschema.