Skåne/småland

Pågatåg till Småland om ett par år

Om två år ska det gå att åka med Pågatågen upp genom nordöstra Skåne och ända in i södra Småland till Älmhult och Markaryd.
Det framkom efter ett möte på onsdagen mellan Skånes regionpolitiker och näringslivets representanter från nordöstra Skåne och södra Småland.

Projektet beräknas kosta 135 miljoner kronor. Det ska betalas av de berörda kommunerna, Region Skåne och Banverket. 

Det definitiva beslutet ska fattas på regionfullmäktiges möte i november.