SKÅNE

Beredskap för utbrott av blåtunga

Jordbruksverket förbereder sig för ett eventuellt utbrott av sjukdomen blåtunga, som gör bland annat kor och får sjuka. Enligt Jordbruksverket drabbas Skåne först om sjukdomen kommer till Sverige.

Veterinärer runt om i landet sätts nu i beredskap för att kunna genomföra en massvaccination OM smittan skulle närma sig Sverige

Sjukdomen sprids via insekten svidknott och har haft en kraftig utveckling i Europa de senaste åren.