ÄNGELHOLM

Borätt med tveksamma stadgar

En tredjedel av konferens- och stuganläggningen Klitterbyn i Ängelholms havsbad säljs nu som bostadsrätter. Men köparna får inte använda sin bostadsrätt hela året. 

Bostadsrätterna får bara användas under vintern och fem veckor mellan april och december, enligt stadgarna.

Resten av tiden förbinder sig bostadsrättsinnehavaren att hyra ut stugan till anläggningen.

Enligt bostadsrättsorganisationen SBC:s vd får man inte göra så, eftersom det strider mot rättigheterna i en bostadsrätt.