HÄSSLEHOLM

Nya värdar ska värna om trygghet

Nu ska tryggheten förbättras i Hässleholm.Två trygghetsvärdar ska skapa relationer på allmänna platser och föra en dialog med invånarna. Projektet ingår i kommunens brottsförebyggande arbete.

Trygghetsvärdarna ska verka i hela kommunen. Deras uppgift är att fånga upp invånarnas upplevelser av otrygghet och försöka hitta lösningar. Med jackor märkt trygghetsvärd kommer de att synas ute på gator och torg.

– Vad otrygghet är kan vara väldigt individuellt och det gäller för oss att ta reda på vilka som behöver oss, säger trygghetsvärden Annica Nilsson.

Arbetet med det ettåriga projektet innebär också att möta olika intresseorganisationer och bygga upp ett nätverk med olika aktörer. Ett välfungerande samarbete med polis och fältgrupper ska byggas upp för att alla enheter ska kunna ta hjälp av varandra.