SKÅNE

Tillstånd att leta naturgas överklagas

Svenska Shells tillstånd att leta naturgas i 20 av Skånes 33 kommuner överklagas till länsrätten.

Bakom överklagandena står en privatperson på Österlen, en student vid Lunds universitet och en jurist som företräder enskilda markägare. Studenten anser att Bergsstatens tillstånd ska upphävas av miljöskäl medan de övriga begärt anstånd med att precisera sina skäl.

Svenska Shell vill leta naturgas i två stora områden, dels ett bälte diagonalt från Kullahalvön till Österlen, dels ett område söder om Malmö på Söderslätt.