KRISTIANSTAD

Åtal mot lantbrukare ogillas

De två lantbrukare som åtalats för otillåten miljöverksamhet när de för två somrar sedan bevattnade sina åkrar med vatten från Vramsån trots bevattningsförbud, friades på måndagen från misstankar. Men i ett tredje fall dömdes en lantbrukare till 60 dagsböter.

Målen med de två friade lantbrukarna gällde inte om vattenuttagen faktiskt medförde någon skada , utan om det förelåg någon risk för skada av allmänna eller enskilda intressen.

Enligt åklagare Lars Magnusson ska miljöbalkens bestämmelser om omvänd bevisbörda gälla, det vill säga att lantbrukarna ska visa att det inte fanns någon risk för skada. Men Kristianstad tingsrätt lade istället bevisbördan på åklagaren enligt en grundläggande straffrättslig rättsprincip. Eftersom åklagarens bevisning inte höll så ogillas åtalen.

På Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är man glad över den friande domen. Henrik Tham, viceordförande för LRF Skåne, säger att det är orimligt att lägga bevisningen på den enskilde lantbrukaren. Han hoppas att dialogen med Länsstyrelsen ska bli bättre i framtiden och att man kommer ifrån rättssalen.

Domen kan bli betydelsefull för framtida fall. Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne, hade hoppats på en fällande dom.

– Det blir en enorm apparat för oss att kontrollera alla vattenuttag och sedan bevisa i rätten om de gjort skada, utan att ha kontrollerat hur mycket fisk det fanns i vattendraget innan, säger Johan Wagnström.