SKÅNE

Lättare att komma åt journaler

På tisdagen träder en ny lag för hanteringen av journaler i kraft, patientdatalagen. Nu ska det bli enklare för dig och för olika vårdgivare att ta del av din journal.

Tidigare har det varit krångligt för olika vårdgivare att ta del av din journal. Om du till exempel behandlats för en sjukdom på din vårdcentral och sen på semestern behövt vård på annan ort så har journalen inte följt med dig, utan stannat på vårdcentralen. Dessutom har lagstiftningen för privata vårdgivare inte varit samma som för landstingsdrivna, vilket också skapat problem för informationsutbytet mellan vårdgivarna. Med den nya lagen blir det ändring på det.

Du som patient kommer även att kunna spärra dina uppgifter om du inte vill att dom ska ingå i det nya journalsystemet. Eller få lättare tillgång till dem. 

– Det finns förutsättningar för att patienten att få tillgång till sina uppgifter via exempelvis internet, säger Britt Lagerlund informationssäkerhetschef i Region Skåne.

Men det kommer ta tid innan denya rutinerna införs.

– Det måste ske ett omfattande arbete så att detta kan ske på ett säkert sätt, säger Britt Lagerlund informationssäkerhetschef i Region Skåne.