ÖRKELLJUNGA

Ökat skydd för kräftor i Värsjön

Värsjön utanför Örkeljunga ska bli skyddsområde för flodkräftan. I början av augusti väntas länsstyrelsen fatta beslut.

Genom att få status som skyddsområde skärps skyddet för flodkräftan. Det innebär bland annat hårdare bestämmelser kring fiskeredskap och kanoter som använts i andra vatten.

2001 drabbades Värsjön av kräftpest och inplanteringsförsök har gjorts på senare år för att få tillbaka beståndet.