SKÅNE

Allt mindre mark tas ut i träda

Skånska lantbrukare låter inte längre sin mark ligga i träda, utan odlar upp den för att kunna möta den stora efterfrågan på livsmedel och energi. Sedan EU slopade kravet på träda förra året har andelen vilande mark minskat med 77 procent i Skåne.

Tidigare tvingade EU spannmålsodlare att sätta 10 procent av sin åkerareal i träda. Syftet var att minska EU:s produktion när lagren var stora för att anpassa den till världsmarknadens efterfrågan. Men de senaste åren har efterfrågan och priset på spannmål gått upp rejält och 2007 togs kravet på träda bort.

Jämfört med förra året har jordbruksmark i träda minskat med 77 procent i Skåne. Spannmålsodlingen 2008 har ökat med 5 procent, vallodlingen med 10 procent och oljeväxtodlingen har ökat med hela 25 procent.