SKÅNE

Oklart läge för miljöbilsparkering

I Kristianstad ges subventioner för miljöbilsparkering. Men politikerna i Hässleholms kommun väntas rösta nej till ett införande. Att kommunerna gör olika beror på det oklara juridiska läget.

Det rättsliga läget just nu är att det förvisso strider mot lagen att subventionera miljöbilsparkering, men att det är giltigt om ingen överklagar det kommunfullmäktigebeslut som krävs.