SVERIGE

Nya fartyg ska hindra oljekatastrofer

Kustbevakningen köper tre nya fartyg som har betydligt större dragkraft och som kan pumpa upp mer olja än de som finns nu. Det är lärdomarna efter olyckan med det kinesiska fartyget Fu Shan Hai utanför Bornholm för fem år sedan som gör att Kustbevakningen köper in de nya fartygen.

Fartygen, som ska vara stationerade i Karlskrona, Göteborg och Slite på Gotland, håller just nu på att byggas i Rumänien, och det första levereras i slutet av året. Drygt 1,1 miljard kronor har Kustbevakningen fått från regeringen till fartygen.