NORDVÄSTSKÅNE

Bibliotekssamarbete i nordväst

Biblioteken i de tio nordvästskånska kommunerna har gått samman för att införa ett gemensamt datasystem. Det ska resultera i att låntagarna fritt kan låna och använda tjänster från alla de nordvästskånska biblioteken från sitt eget kommunbibliotek.