SVERIGE

Fiskare kastar stridsmedel i havet

Trots att det innebär stora miljörisker struntar yrkesfiskarna i att anmäla när de får kemiska stridsmedel från andra världskriget i sina nät, enligt Kustbevakningen. Myndigheten jämför Sverige med Danmark, där det görs betydligt fler anmälningar.

– Under de åren som Danmark har fått flera hundra fall har vi bara fått ett halvdussin och då fiskar de ändå i samma vatten, säger Carl Gustaf von Konow på Kustbevakningen.

Östersjön innehåller vapen och ammunition som dumpats vid andra världskrigets slut. Det är inte ovanligt att yrkesfiskare får upp gammalt vapenskrot i sina nät och trålar. Problemet, som Kustbevakningen upplever, är att yrkesfiskarna struntar i att anmäla när de får upp kemiska stridsmedel som nervgas och arsenik. Istället för att låta Kustbevakningen förstöra de giftiga stridsgaserna kastar fiskarna tillbaka dem i vattnet.

Det finns en logisk förklaring till att yrkesfiskarna struntar i att slå larm till myndigheterna.

– Det skapar ju bekymmer för fiskarna som måste gå i land och vi tar bland annat hand om fångsten, säger Carl Gustaf von Konow på Kustbevakningen.

Men det går att skapa incitament för fiskarna att anmäla fynd av giftig gas. Nu hoppas Kustbevakningen att riksdag och regering ska tillsätta en utredning som kan lösa problemet. I Danmark kompenseras fiskarna för sitt produktionsbortfall.