BÅSTAD

Pooler bidrar till risk för vattenbrist

Båstads kommun varnar för vattenbrist och uppmanar invånarna i kommunen till sparsamhet med vattnet.

– Så fort det är fint några dagar får vi problem främst i Torekovsområdet och söderut ner mot Stora Hult, säger kommunens va-chef Fredrik Jönsson. Det beror med all säkerhet på att folk vattnar sina gräsmattor och fyller sina pooler.

Om det inte upphör finns risk för att vattnet sinar. Båstad har bevattningsförbud för det kommunala vattnet.

Tekniska förvaltningen ser nu över hela vattenförsörjningssystemet i kommunen och vill eventuellt utöka vattentäkten i Eskilstorp.