ESLÖV

Skånskt reningsverk först att certifieras

Ellinge reningsverk utanför Eslöv är det första reningsverk i landet som nu har fått sitt avloppsslam certifierat. Avloppsslammet används som växtnäring på åkrarna, eftersom det innehåller mycket fosfor och kväve. Certifieringen garanterar jordbrukarna att slammet håller hög kvalitet.