HÄSSLEHOLM

Deltidsbrandmän svåra att hitta

Bristen på deltidsbrandmän blir större och större. Många av landets kommuner kämpar för att kunna hålla stationerna vid liv. Problemet är störst i glesbygden.

Minskade styrkor med en annan organisation kan bli följden om det minskade intresset för att bli deltidsbrandman håller i sig.

En lösning skulle kunna vara att koppla jobbet som deltidsbrandman till någon kommunal tjänst.

Andra förslag på lösningar är att ett deltidsbrandmannaskap ska ingå i vissa anställningar, hårdare rekrytering av kvinnor och en lösare avtalsskrivning, t ex att man inte ska behöva bo på en ort för att kunna anställas.