SKÅNE

Konkurserna ökar mest i Skåne

Företagskonkurserna ökade under det första halvåret 2008. Värst drabbat är Skåne län. Hittills i år har 36 fler företag hamnat på obestånd där jämfört med samma period förra året.

Det är första gången sedan 2003 som konkurserna ökar i Sverige. Det är främst konkurser bland bygg- och transportföretag och  den privata tjänstesektorn som ökar.