SKÅNE

Få kommuner köper rättvist

Intresset för att handla upp rättvisemärkta produkter är stort bland de skånska kommunerna, men än så länge är det få som faktiskt gör det. Många kommuner anser att det helt enkelt är för komplicerat att köpa etiskt producerade varor.

Enligt en enkät som Sveriges Radio skickat ut till upphandlingscheferna i de skånska kommunerna tror 60 procent att upphandlingen av etiskt märkta varor, som till exempel Rättvisemärkt, kommer att öka de närmaste fem åren.

Men enligt samma enkät är det än så länge är det bara Malmö, Svalöv och Lund som ställer krav på att vissa varor ska vara producerade under etiska former, till exempel att barnaarbete inte ska ha förekommit. Höör och Hörby har ett upphandlingsamarbete med Lund och handlar därför också in en del Rättvisemärkta produkter.

Många andra kommuner är väldigt positiva till att handla upp etiskt producerade varor, men många upphandllare tycker helt enkelt att det är för komplicerat. Emma Rung som arbetar på organisationen Rättvisemärkt hoppas att upphandlingarna kan göras lättare.

– Vi sammanställer nu en guide till etisk upphandling, säger Emma Rung på organisationen Rättvisemärkt.