KRISTIANSTAD

Kristianstad sticker ut i skuldstatistik

Ansökningarna om skuldsanering fortsätter öka i Kristianstad meddelar Kronofogdemyndigheten. Förra året nästan fördubblades antalet ansökningar om skuldsanering i Kristianstad och hittills i år är ökningen 13 procent.

Kristianstadområdet sticker också ut jämfört övriga Skåne där ansökningar minskade med 14 procent. I landet som helhet har antalet ansökningar minskat med 20 procent.

– Ju mer offensiva budget- och skuldrådgivarna är, desto fler ärenden kommer in, säger Jan Otterheim som jobbar med skuldsanering i Skåne och Halland.

I Kristianstad har det hittills kommit in 15 ansökningar. Jan Otterheim vill inte kalla utvecklingen oroväckande, utan menar att det ändå handlar om blygsamma tal.

– Egentligen är det betydligt fler skulle behöva skuldsanering, säger han.