Kristianstad

Skördar i fara efter torka

Flera skördar i trakterna runt Kristianstad kan vara i fara efter långvarig brist på regn. Stora delar av grödorna är torkskadade. 

Sedan mitten av april har vissa fält knappt fått något regn alls. Stefan Lundmark, odlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Kristianstad, säger att det är stora lokala skillnader, men att det totalt sett är mycket av grödorna som är torkskadade.

Enligt prognoserna lär sommarmånaderna i Skåne framöver innebära extremt väder, åt endera hållet. Stefan Lundmark menar att lantbrukarna måste satsa på nya sätt att behålla sina skördar.

- Dels måste man satsa på dränering i markerna så att man kan ta hand om vattnet när det kommer för mycket, men man måste också välja grödor som passar bättre för ett annat väderläge, säger han.