Kristianstad

HD prövar inte nazistledares fall

Högsta domstolen kommer inte att ta upp nazistledaren Simon Lindbergs fall. Därmed står hovrättens dom på tre månaders fängelse fast.

Det var i maj 2006 som Simon Lindberg tillsammans med en kamrat tog sig in på en fest i Kristianstad och misshandlade fem medlemmar i RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Både tingsrätt och hovrätt har konstaterat att det var hatbrott och gett Lindberg fängelse. Högsta domstolen tar bara upp fall av principellt intresse som kan vara vägledande för andra fall i framtiden.