Östra göinge

Rökarnas sista utpost

Ett helt rökfritt kommunhus.
Ja, så är det på de flesta håll i Skåne.
Men annat är det i kommunhuset i Östra Göinge och på stadskontoret i Malmö.
Där har rökarna fortfarande möjligheten att ta sig ett bloss i ett rökrum.