Östra göinge

Skola samarbetar med näringslivet

Det kommer i framtiden att bli allt viktigare med en tät kontakt mellan skola och näringsliv.
Det tror Karl-Axel Hill, utbildningschef vid Göinge utbildningscenter, apropå den senaste tidens många varsel och uppsägningar på företag och industrier runt om i landet.

På Stenforsaskolan i Sibbhult, där Karl-Axel Hill också är rektor, arbetar man redan så.

Där bedrivs lärlingsutbildningar, även för vuxna, inom områden där det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden.