Slakteri hyr in irländska slaktare

KRISTIANSTAD. Salmonellasmitta på en gård i Östergötland har lett till att Swedish Meats slakteri i Kristianstad får ta över en del verksamhet från slakteriet i Linköping. På måndagen började tio slaktare som hyrts in från Irland arbeta i Kristianstad för att klara merarbetet.
På sikt ska Kristianstad ta över en hel slakterilinje från Linköping. Men i förra veckan upptäktes salmonella i Östergötland och Linköpingsslakteriet måste nu vidta extra försiktighetsåtgärder vilket gör att slakten tar längre tid. Därför måste Kristianstad med kort varsel ta över viss verksamhet från Linköping. Det finns inte kompetent personal i Sverige att få tag i med så kort varsel därför har vi rekryterat från Irland, säger Hampe Mobärg som är informationsdirektör på Swedish Meats.