Inhyrda slaktare saknade kompetens

KRISTIANSTAD. De irländska slaktare, som med kort varsel hyrdes in av Swedish Meats i Kristianstad får inte stanna. Det visade sig att de saknade kompetens.
Enligt Hampe Moberg, som är informationsdirektör på Swedish Meats, ligger ansvaret för det inträffade på det irländska bemaningsföretag som hyrde ut slaktarna. Resten av veckan kommer Swedish Meats försöka lösa personalbristen internt. Det akuta behovet av slaktare i Kristianstad beror på utbrottet av salmonella i Östergötland, som lett till att slakteriet i Linköping inte klarar svinslakt i så stor omfattning som vanligt och måste styra om en del svin till slakt i Kristianstad.