Olja från Sandhammaren till miljömöte

SANDHAMMAREN. Olja från det kinesiska fartyget Fu Shan Hai, som sjönk utanför Bornholm, har nu kommit ända till Bremen. Där pågår just nu en tvådagars konferens om Östersjöns miljö.
Det är miljöministrarna som samlas till ett tvådagars möte. Greenpeace har lämnat över tio burkar med olja från Sandhammarens stränder till miljöministern Lena Sommestad Miljöorganisationen vill att hon ska lämna oljeburkarna till sina kolleger, som en påminnelse om hur viktigt det är att ställa krav på de fartyg som trafikerar Östersjön.